Nieuws

Persbericht SHEC

Veel van jullie zijn op een of andere manier betrokken geweest bij de LEEF projecten van gemeente Heerenveen. We hebben

elkaar daar eind 2020/begin 2021 een aantal keer voor ontmoet. Inmiddels is op Heerenveense schaal ook de SHEC opgericht. De Samenwerkende Heerenveense Energie Cooperatie (opgericht door drie lokale energie cooperaties in gemeente Heerenveen) die eind 2021 o.a. het drijvende zonnepark bij De Dolten verworven heeft.

In bijgaande persbericht een uitnodiging (woensdag 9 februari 20.00-21.00) voor geïnteresseerde burgers van gemeente Heerenveen over de stand van zaken van de SHEC en de ontwikkeling van diverse energie projecten in de gemeente Heerenveen.

Aanmelden kan via info@shec.nl waarna een online link volgt op de dag voorafgaande aan de bijeenkomst.

Delen bij jullie Heerenveense achterban wordt gewaardeerd!

 2022-2401-persbericht-shec-uitnodiging.pdf

Mei freonlike groetnis,
Met vriendelijke groet,
With kind regards,

Klaas Sietse Spoelstra

———————– PERSBERICHT ———————–
24 januari 2022
INFORMATIE-AVOND SAMENWERKENDE ENERGIECOOPERATIES IN GEMEENTE HEERENVEEN
Voor Alle bewoners gemeente Heerenveen
Namens Bestuur SHEC (Samenwerkende Heerenveense Energie Coöperatie)
Piet Dijkstra, Tom Yntema (Akkrum Nes) Rommert Stellingwerf, Cor Dijkstra (Aldeboarn) Gerard Adema, Klaas Sietse Spoelstra (Aengwirden)

Datum: Woensdag 9 februari 2022
Tijd: 20.00-21.00
Locatie: Online (na aanmelding volgt op 8 februari een link)
Aanmelden: info@shec.nl
Website: www.shec.nl

AANLEIDING
In 2021 hebben een aantal, door burgers gedragen, lokale energiecoöperaties binnen de gemeente Heerenveen de handen ineengeslagen. Samen hebben ze SHEC opgericht, de Samenwerkende Heerenveense Energie Coöperatie U.A.. SHEC is een coöperatie waarin vooralsnog een drietal energiecoöperaties van Akkrum-Nes, Aldeboarn en Aengwirden (Terband, Luinjeberd, Tjalleberd, Gersloot) in de gemeente Heerenveen samenwerken. De lokale coöperaties blijven gewoon bestaan en gaan binnen SHEC samenwerken aan overkoepelende energie gelieerde projecten binnen de grenzen van de gemeente Heerenveen. Waar nodig
komen de initiatieven en projecten in overleg met de gemeente Heerenveen tot stand.
SHEC heeft als doelstelling de verduurzaming van de energieopgave binnen de grenzen van de gemeente Heerenveen te ondersteunen. Die duurzaamheid gaat, in beginsel, om met name energie gelieerde projecten.
Denk daarbij aan projecten die gaan over energiebesparing of duurzame energieproductie. De SHEC is bedoeld voor alle bewoners van de gemeente die via bestaande of nieuwe lokale energiecoöperaties binnen de gemeente
Heerenveen kunnen aansluiten.

EERSTE WAPENFEIT
Het eerste wapenfeit van de SHEC is de aankoop, eind 2021, van een drijvend zonnepark De Dolten op het industrieterrein Haskerveen ten noorden van Heerenveen.Inmiddels lopen er diverse andere voorbereidende projecten zoals bijvoorbeeld de zonneparkontwikkeling rond het Klaverblad Noordoost aan de noordzijde van de A7 tegenover het IBF (Internationaal Bedrijventerrein Friesland) aan de noordoostkant van Heerenveen.

TIJD OM ELKAAR TE INFORMEREN
Hoogste tijd om de inwoners over verschillende ontwikkelingen bij te praten. Dat willen we doen op 9 februari 2022 vanaf 20.00 uur. Meld je even aan via info@shec.nl of via www.shec.nl. Wij zorgen dat er een dag
voorafgaande aan de bijeenkomst een link gestuurd wordt om online de informatiesessie bij te wonen.

NIEUW INITIATIEF EN HULP IS WELKOM
We willen de inwoners van de gemeente Heerenveen graag informeren over wat er speelt zodat zij inzage krijgen in de ontwikkelingen. Inwoners die het leuk en nieuwsgierig vinden om aan te sluiten kunnen dat doen via hun eigen lokale energiecoöperaties of nieuwe initiatieven die zo’n coöperatie willen oprichten binnen de gemeente Heerenveen.

AGENDA
1. Welkom Piet Dijkstra (voorzitter SHEC, en bestuurslid Duurzaam Akkrum-Nes)
2. Voorstelrondje
3. Wat wie en hoe van SHEC
4. SHEC projecten in ontwikkeling:
1. Aankoop drijvend zonnepark De Dolten

Kijk voor artikel in de Leeuwarder Courant:
https://lc.nl/friesland/De-handen-ineen-voor-drijvend-zonnepark-27328591.html

Kijk voor artikel bij eerder persbericht:
https://groenleven.nl/nieuws/drijvend-zonnepark-de-dolten-oudehaske-overgedragen-aan-nieuwe-lokale-eigenaren

2. Ontwikkeling van zonnepark langs A7 op Klaverblad Noordoost (KNO)
SHEC werkt samen met de gemeente ook aan de ontwikkeling van een eventueel zonnepark langs de A7. Op dit moment zijn de voorbereidingen voor de ontwikkeling van het gehele KNO-gebied in volle gang. De komende maanden zal daar de bestemming worden gewijzigd en onderdeel van die wijziging is ook de mogelijkheid voor de ontwikkeling van een zonnepark. Doelstelling is dat zonnepark zoveel mogelijk vanuit lokaal initiatief te organiseren.

Kijk voor de KNO-ontwikkeling:
https://www.heerenveen.nl/actueel/ontwikkeling-gebied-klaverblad-noordoost/
3. Overige projecten
5. Vragen
6. Hoe willen jullie betrokken blijven?
7. Afsluiting

——————— EINDE PERSBERICHT ———————