Energie Coöperatie Ængwirden

 

 

(klik op het logo)

 

 

 

UsAengwirden zoekt daken van ca 400m² groot,
voor het plaatsen van zonnepanelen.
mail naar:     info@usaengwirden.nl

 

 

Ús Aengwirden

(www.usaengwirden.nl) is de lokale energie coöperatie van Aengwirden,
opgericht om op de Streek te gaan werken aan duurzame initiatieven voor
energiebesparing, -productie en  -levering.
Lokale duurzame energie is een trend die in veel regio’s om ons heen zichtbaar is. Eind
vorig jaar is de coöperatie opgericht in nauw overleg met Plaatselijk Belang Aengwirden.

Doel van Ús Aengwirden is te benoemen in drie onderdelen:
1.  het stimuleren en realiseren van besparingen op energieverbruik in Aengwirden.
2.  stimuleren van het gebruik van duurzame energie.
3.  het terug laten vloeien van financiële rendementen naar de lokale bevolking, onze Streek dus.

Waar de leden zelf over beslissen.
We gaan dit doen in samenwerking met de Friese energie coöperatie “Ús Kooperaasje”
onder het motto ‘Slút my mar oan’.

Bestuur van Ús Aengwirden
Er is een bestuur aangesteld dat voorlopig belast is met het ontwikkelen van de
coöperatie. Die bestuursrol is ook officieel bekrachtigd met het oprichten van de
coöperatie bij notaris Mulder.  Het huidige bestuur bestaat uit Marcel Hylkema, Gerard
Adema, Arno Broere en Klaas Sietse Spoelstra Jeep van Strien.

Hoe werkt het?
Klanten nemen energie af van Ús Aengwirden. Hiertoe betalen zij een concurrerend
tarief. Per aansluiting vloeit een deel van de opbrengsten terug naar de Streek. Je moet
daarbij denken aan een vast bedrag van zo’n 75 euro per aansluiting per jaar. Wat er met
die inkomsten wordt gedaan is aan de leden van de coöperatie.

Onze tarieven.
Op deze link vind u de tarieven

Hoe verder?
Als u mee wilt doen dan kunt u lid worden van de coöperatie. Dit kost 10 euro per jaar.
Daarnaast kunt u vanaf 31 mei 2014 klant worden. Volg hiervoor de website
www.usaengwirden.nl
Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het email adres
info@usaengwirden.nl

Geef een reactie